Oferta

Zwiększ efektywność

EFEKTYWNOŚĆ WŁASNA

Program jest dedykowany osobom, które chcą odkryć i wykorzystać swój pełny potencjał, poprzez silne ukierunkowanie na działania służące samorozwojowi, a przez to samej organizacji. Praktycznym celem programu jest dostarczenie uczestnikowi niezwykle efektywnego procesu – narzędzi, niezbędnej inspiracji oraz motywacji do osiągnięcia wymiernych rezultatów osobistych i zawodowych. Główne rezultaty programu to: trwałe ukierunkowanie na DWO – działania wysoko opłacalne, efektywne zarządzaniem sobą w czasie poprzez ukierunkowanie na cele i ustawienie priorytetów, efektywny proces realizowania wyznaczonych celów, ich monitorowania, ukierunkowanie się na rzeczy ważne ale niepilne - kształtowanie postawy pro-aktywnej, wzmocnienie motywacji wewnętrznej, doskonalenie komunikacji poprzez empatię, zadawanie skutecznych pytań, aktywne słuchanie czy zorientowanie na wiadomość główną, efektywne delegowanie, motywowanie i wyrażanie uznania (budowanie relacji WIN/WIN), budowanie w zespole środowiska ustawicznego kształcenia, godzenie aktywności zawodowej ze sferą osobistą – budowanie harmonii w życiu.

Szczegóły programu

Lekcja 1: Istota wydajności
 • - Co to jest wydajność

 • - Kluczowe źródło podnoszenia wydajności

 • - Postawa wobec planowania i wyznaczania celów

 • - Postawa wobec innych ludzi

 • - Postawa wobec uwarunkowań zewnętrznych

 • - Postawa wobec sposobów i metod działania

 • - Postawa wobec samego siebie

 • - Określanie i wdrażanie wysoce opłacalnych działań

 • - Budowanie postaw wydajności

 • - Korzyści płynące ze zwiększonej wydajności

Lekcja 2: Realizowanie celów poprzez zarządzanie czasem
 • - Twój obraz własnego “ja”

 • - Cele indywidualne i organizacyjne

 • - Jak działa proces wyznaczania celów

 • - Moc celów sformułowanych na piśmie

 • - Jak znaleźć czas na planowanie i wyznaczanie celów

 • - Monitorowanie i informacja zwrotna

 • - Praktyczne zastosowanie afirmacji i wizualizacji

Lekcja 3: Podnoszenie wydajności poprzez ustalanie priorytetów
 • - Ustalanie priorytetów we wszystkich dziedzinach życia

 • - Radzenie sobie z przerwami w pracy

 • - Radzenie sobie w nagłych sytuacjach

 • - Kalendarz/Lista zobowiązań

 • - Niezapowiedziani goście

 • - Radzenie sobie z obiegiem dokumentów

 • - Obszary wydajnej pracy

 • - Zarządzanie komunikacją

 • - Asertywność

Lekcja 4: Podnoszenie efektywności poprzez komunikację
 • - Czas na komunikację

 • - Empatia a komunikacja

 • - Wyjaśnienie za pomocą zadawania skutecznych pytań

 • - Słuchanie zorientowane na wiadomość główną

 • - Wskazówki dotyczące szybkiego czytania

 • - Jak pisać skutecznie

 • - Efektywne i skuteczne korzystanie z technologii

 • - Komunikacja z zespołami

Lekcja 5: Wzmocnienie pozycji zespołu
 • - Konieczność upoważniania

 • - Korzyści płynące z upoważniania

 • - Czas lidera

 • - Postawy – źródło upoważniania i delegowania

 • - Budowanie zespołu poprzez delegowanie

 • - Poziomy delegowania odpowiedzialności

 • - Komunikacja a delegowanie

Lekcja 6: Podnoszenie efektywności zespołu
 • - Wspólnota i komunikacja celów

 • - Stwarzanie środowiska ustawicznego kształcenia

 • - Budowanie i coaching zespołów autonomicznych

 • - Pozytywne oczekiwania

 • - Rozwój pracowników

 • - Wydajne procedury

 • - Strategie efektywnych zebrań

 • - Jak świętować swój sukces

 • - Wyzwania stojące przed wydajnością

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń do nas, napisz maila, lub wypełnij formularz kontaktowy.
Jeśli szukasz konkretnej osoby, sprawdź nasz Zespół.

Formularz kontaktowy

Wybierz programy, które Cię interesują:

Biuro

Wrocław (HQ)

Leadership Management Polska sp. z o.o.

plac Powstańców Śląskich 17A/222
53-329 Wrocław
NIP: 8971729363
REGON: 020532589
KRS: 0000285930