Referencje

Robert Włodarczyk

Dyrektor sprzedaży w ING Bank Śląski

W imieniu ING Banku Śląskiego S.A. z przyjemnością udzielam referencji trenerom i coachom: Michałowi Marcinkiewiczowi oraz Wiesławowi Ciszakowi. Współpracę ze wyżej wymienionymi osobami Bank rozpoczął w sierpniu 2013 roku, wdrażając w zespole Dyrektorów Regionalnych Detalicznej Sieci Sprzedaży program rozwojowy „Efektywność Własna”. Program zakończył się w styczniu 2014. Na przestrzeni tego okresu odbywały się: sesje coachingu grupowego, coaching indywidualny z każdym uczestnikiem Programu,sesje trójstronne (uczestnik programu, coach. przełożony uczestnika), systematyczna praca własna uczestników w zakresie kolejnych zagadnień merytorycznych Programu, opracowanie indywidualnych planów rozwoju w oparciu o potrzeby biznesowe, uwzględniające preferowane przez danego uczestnika zmiany postawy, zachowań lub wzmocnienie konkretnej kompetencji. Decyzja o podjęciu współpracy z LMI była efektem szczegółowej analizy rynku oraz wysokiej oceny wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia jej trenerów. Działania przeprowadzone w ING zostały także wysoko oceniane przez uczestników, a z mojej perspektywy - jako sponsora programu - kluczowy jest fakt zgodnej z oczekiwaniami realizacji celu głównego przedsięwzięcia, którym było wypracowanie przez zespół Dyrektorów Regionalnych, a następnie wdrożenie w życic, spójnego modelu efektywnego funkcjonowania. Dodatkową korzyścią wynikającą z Programu okazało się: wyeksponowanie w trakcie procesu grupowego nieujawnionego wcześniej potencjału zespołu, jak też poszczególnych jego członków, możliwość pracy uczestników z celami osobistymi, wynikającymi z prywatnych sfer aktywności. Zaowocowało to podniesieniem zdolności do budowania i utrzymywania harmonii w życiu (w naszej ocenie jest ona często kluczowym elementem dalszego rozwoju i motywacji). Z pełnym przekonaniem polecam Michała Marcinkiewicza oraz Wiesława Ciszaka jako solidnych partnerów.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń do nas, napisz maila, lub wypełnij formularz kontaktowy.
Jeśli szukasz konkretnej osoby, sprawdź nasz Zespół.

Formularz kontaktowy

Wybierz programy, które Cię interesują:

Biuro

Wrocław (HQ)

Leadership Management Polska sp. z o.o.

plac Powstańców Śląskich 17A/222
53-329 Wrocław
NIP: 8971729363
REGON: 020532589
KRS: 0000285930